Προκηρύξεις για θέσεις Γενικού Γραμματέα διαφόρων υπουργείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΓΑΙ&ΝΠ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ...

Επιμορφωτικές δράσεις: Μετάβαση και διδασκαλία λογοτεχνίας

Τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ξεκίνησαν μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις με θέμα:...