Κατηγορία: Σχολικοί Σύμβουλοι

Γενικές ανακοινώσεις σχολικών συμβούλων (όλα εκτός από δράσεις).

Δράσεις του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ακολουθώντας τον σχεδιασμό του για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των...