Κατηγορία: Ειδική Αγωγή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια προϋπηρεσίας που εμφανίζονται στην καρτέλα Συνολικά Μόρια στους φακέλους όλων των υποψήφιων αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ...

Προσωρινός Πίνακας αιτουμένων μελών ΕΕΠ για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-19

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί προσωρινός πίνακας κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο...

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Συνέχιση μεταθέσεων_ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ ΥΑ_μεταθέσεων_ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ω16Γ4653ΠΣ-Λ3Β ΕΕΠ-ΕΒΠ_οργανικά κενά_9-7

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕΑ/2019 ΚΑΙ 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ....

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (συμπληρωματικές οδηγίες)

Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων...