Κατηγορία: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου και στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου από 01-01-2019 έως 31-12-2020

Αίτηση για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου Αίτηση για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επιπλέον μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης από 01-01-2019 έως 31-12-2020

Πρόσκληση εκδ ενδιαφέροντος για συμ επιπλέον μέλη ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Αίτηση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για συμμετοχή στο ΠΥΣΠΕ ως Συμβ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 01-01-2019 έως 31-12-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΥΣΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΥΣΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.ΑΠΥΣΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 3.ΑΠΥΣΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KYKΛΑΔΕΣ 

Αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλιών Νοτίου Αιγαίου

9/12/2015 Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου 9/12/2015 Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου 02/12/2015 Συγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου 04/12/2015 Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου 04/12/2015...

Πρόσκληση για συμμετοχή στα ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ...