Ημερήσιο αρχείο: Ιούνιος 19, 2017

Επικαιροποίηση Δήλωσης Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους αναπληρωτές-ωρομίσθιους των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) που έχουν υποβάλει αίτηση...