Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2017

Επιμορφωτικές δράσεις: Μετάβαση και διδασκαλία λογοτεχνίας

Τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ξεκίνησαν μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις με θέμα:...

Απολογισμός σεμιναρίου Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία μέσα από το παιχνίδι – ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Απολογισμός Διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου διοργάνωσε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου...