Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2018

Προκηρύξεις για θέσεις Γραμματέα σε Υπουργεία

Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΓΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ Τομεακού Γραμματέα της Γενικής...

Προκηρύξεις για θέσεις Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΠΕΘ κι άλλων υπουργείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή Υπουργείο Ναυτιλίας Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή Υπουργείο Υγείας