Ημερήσιο αρχείο: Φεβρουάριος 2, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΔΗΓΩΝ -ΣΥΝΟΔΩΝ ΝΟΤIOY ΑΙΓΑΙΟΥ (Τηλέφωνο επικοινωνίας)

  30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΔΗΓΩΝ -ΣΥΝΟΔΩΝ ΝΟΤIOY ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6