Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 3, 2018

Κατανομή Πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΒΠ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ...