Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 19, 2018

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕEΠ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΒΠ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ...