Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας-Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Μαθητευομένων

Παρακάτω δείτε τους οριστικούς πίνακες επιλεγέντων μαθητών για την τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ Ν. Αιγαίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σημειώνεται ότι, εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2016-17, τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων, με βάση την κατηγορία μοριοδότησης των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να εγκριθούν με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

You may also like...