Ανακοινοποίηση στο ορθό – Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2016-2017

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...