Η σημασία του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα

Σύνδεσμος στο διαδικτυακό τόπο «Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου» που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» (κωδικός MIS 339817).

http://ancienttheater.culture.gr/el/

Σύνδεσμος για αρχαιολογική εκπαιδευτική έκθεση

http://ancienttheater.culture.gr/images/ekthesi_4.pdf
8eatro1 8eatro2 8eatro3