Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Οι αρμοδιότητες του ΑΠΥΣΠΕ ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003, άρθρο 15, (ΦΕΚ 1/τ.Α/3-1-2003)

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου Φεβρουάριος 2016

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος
Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Αντιπρόεδρος
Τσαβαλά Ειρήνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλος της 2ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Μέλος
Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60
Μέλος
Μουτσάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης
Μέλος
Ντέντας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης

Αναπληρωτές

  • Ράπτης Νικόλαος, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
  • Τσαλικίδου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
  • Ηλιοπούλου Αναστασία, Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
  • Θεοφιλίδης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης
  • Ψύρη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης
.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Τακτικά Μέλη

Μέλος
Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Εκπαιδευτήριο Κωστέα-Γείτονα»
Μέλος
Καζάγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ιόνιος Σχολή»

Αναπληρωτές

  • Καραμεσίνης Φώτιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο Κωστέα-Γείτονα»
  • Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου»

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

Τακτικά Μέλη

Μέλος
Κυριακούλης Κυριάκος 
Μέλος
Πρωτογεράκης Στάυρος 

Αναπληρωτές

  • Ποριώτης Αναστάσιος
  • Βαθειάς Κωνσταντίνος

 

Γραμματείς ΑΠΥΣΠΕ

Γραμματέας
Δεναξά Ζωή, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού 
Αναπληρώτρια
Βαραμέντη Ευσταθία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού