Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Οι αρμοδιότητες του ΑΠΥΣΠΕ ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003, άρθρο 15, (ΦΕΚ 1/τ.Α/3-1-2003)

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου Αύγουστος 2017

Μέλη του ΑΠΥΣΠΕ

Πρόεδρος
Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
Ράπτη Νικόλαο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
Αντιπρόεδρος
Τσαβαλά Ειρήνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλος της 2ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της τον
Κλουβάτο Κωνσταντίνο, Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
Μέλος
Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά της την
Ηλιοπούλου Αναστασία, Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
Μέλος
Κορδιστός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Θεοφιλίδη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 
Μέλος
Ντέντας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Καφτηράνη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης. 

.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Μέλος
Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Καραμεσίνη Φώτιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».
Μέλος
Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΙΟΝΙΟΣ Σχολή»

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Μέλος
Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας) ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Πρωτογεράκη Σταύρο, («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος).
Μέλος
Κυριακούλης Κυριάκος («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος) ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Ποριώτη Αναστάσιο, («Σχολή Ποριώτη», Άγιοι Πάντες, Κορωπί, Αττική).

Γραμματείς ΑΠΥΣΠΕ

Γραμματέας
Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού 
Αναπληρώτρια
Ευθυμίου Βαρβάρα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ-Διοικητικού 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.