Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου έχει τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Νομού Δωδεκανήσου.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Διευθυντής:
Ράπτης Νικόλαος
Διεύθυνση:
Γεωργίου Μαύρου 2,
Ζέφυρος,
Ρόδος,
85100
Τηλέφωνο:
22413-64808,
22413-64805
Φαξ:
22413-64821
Email:
mail@dipe.dod.sch.gr
Ιστοσελίδα:
dipe.dod.sch.gr