Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

H Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων έχει τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Νομού Κυκλάδων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Διευθύντρια:
Παραμυθιώτου Μαρκέλλα
Διεύθυνση:
Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη 6,
Ερμούπολη Σύρος,
84100
Τηλέφωνο:
22810-82226,
22810-82315
Φαξ:
22810-79229
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα:
dipe.kyk.sch.gr