Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου έχει τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Νομού Δωδεκανήσου.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Διευθυντής:
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης
Διεύθυνση:
Γεωργίου Μαύρου 2,
Ζέφυρος,
Ρόδος,
85100 
Τηλέφωνο:
22413-64828
Φαξ:
22413-64850
Email:
mail@dide.dod.sch.gr
Ιστοσελίδα:
dide.dod.sch.gr