ΚΕ.Δ.Δ.Υ Κω

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  αξιολογούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με αναπηρία που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή.

ΚΕ.Δ.Δ.Υ Κω

Διεύθυνση:
Σμύρνης & Εμμανουήλ Κιαπόκα,
Ζηπάρι,
Κω,
ΤΚ. 85300 
Τηλέφωνο:
22420-67189
Φαξ:
22420-67199
Email:
keddyko@sch.gr
Ιστοσελίδα:
http://blogs.sch.gr/keddyko/