Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Οι αρμοδιότητες του ΑΠΥΣΔΕ ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003, άρθρο 16, (ΦΕΚ 1/τ.Α/3-1-2003)

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Συγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου Αύγουστος 2017

Μέλη συμβουλίου ΑΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος
Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12.08.
Αντιπρόεδρος
Καράκιζα-Παπαθαρρενού Τσαμπίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής με έδρα τη Ρόδο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
Δεληκάρη Παρασκευή, Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων με έδρα τη Σύρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 
Μέλος
Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Βουτσίνο Νικόλαο, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σύρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19.
Μέλος
Μαρίνος Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
Μέλος
Ξάφης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης. 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Μέλος
Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Εκπαιδευτήριο Κωστέα-Γείτονα»
Μέλος
Καζάγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ιόνιος Σχολή»

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Μέλος
Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας) ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Πρωτογεράκη Σταύρο, («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος).
Μέλος
Κυριακούλης Κυριάκος («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος) ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Ποριώτη Αναστάσιο, («Σχολή Ποριώτη», Άγιοι Πάντες, Κορωπί, Αττική).

Γραμματείς ΑΠΥΣΔΕ

Γραμματέας
Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού 
Αναπληρωτής
Ρίζος Χαρίσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ13

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.