Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Οι αρμοδιότητες του ΑΠΥΣΔΕ ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003, άρθρο 16, (ΦΕΚ 1/τ.Α/3-1-2003)

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου Δεκέμβριος 2015
 

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος
Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Αντιπρόεδρος
Καράκιζα – Παπαθαρρενού Τσαμπίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Μέλος
Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Μέλος
Παπαμιχαήλ Παναγιώτης, αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέλος
Ξάφης Θεόδωρος, αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναπληρωτές

  • Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων
  • Δεληκάρη Παρασκευή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02- Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
  • Δράκου Ειρήνη, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Σύρου
  • Καυκιά Ζαχαρούλα, αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Πηλιγκός Παναγιώτης, αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Τακτικά Μέλη

Μέλος
Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Εκπαιδευτήριο Κωστέα-Γείτονα»
Μέλος
Καζάγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ιόνιος Σχολή»

Αναπληρωτές

  • Καραμεσίνης Φώτιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο Κωστέα-Γείτονα»
  • Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου»

 

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

Τακτικά Μέλη

Μέλος
Κυριακούλης Κυριάκος 
Μέλος
Πρωτογεράκης Στάυρος 

Αναπληρωτές

  • Ποριώτης Αναστάσιος
  • Βαθειάς Κωνσταντίνος

 

Γραμματείς ΑΠΥΣΔΕ

Γραμματέας
Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού 
Αναπληρώτρια
Ρίζος Χαρίσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ13