Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Νοτίου Αιγαίου

Οι αρμοδιότητες του ΠΥΣΣΕΠ ορίζονται από το Νόμο 3027/2002, (ΦΕΚ 152/τ.Α/28-6-2002) και το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003, άρθρο 6, παρ. 19, (ΦΕΚ 1/τ.Α/3-1-2003)

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Νόμος 3027/2002

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου Δεκέμβριος 2016 

Μέλη ΠΥΣΕΕΠ

Πρόεδρος
Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12.08.
Αντιπρόεδρος
Ράπτης Νικόλαος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά του την Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.
Μέλος
Δερέκα Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 17ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της το
Γεροδιάκομο Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύρου. 
Μέλος
Τζάλλα Αγγελική, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμούπολης Σύρου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά της τη
Γκιουζένη Αθηνά, κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρόδου που υπηρετεί με απόσπαση στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.
Μέλος
Ζαγγάτση Φωτεινή, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά της την
Παπαδοπούλου Βασιλεία, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, Αν. Προϊσταμένη του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ρόδου.

 

Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει η Αμούντζια Αθανασία, κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) του Ειδικού Δ.Σ. Νάξου με αναπληρώτριά της την Κοσκινά Μαρία, κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) του Ειδικού Πειραματικού Δ.Σ. Ρόδου ως εκπρόσωπος του κλάδου της.

Γραμματείς ΠΥΣΕΕΠ

Γραμματέας
Δαλέζιος Πέτρος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού 
Αναπληρώτρια
Σκυλάκου Άννα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού 

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.