Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Σχολική Σύμβουλος
Καράκιζα Παπαθαρρενού Τσαμπίκα
Ειδικότητα
ΠΕ19
Τηλέφωνο
22810 80817
Email
ss-a-thmias@naigaiou.pde.sch.gr,
tsakarak@sch.gr,
tsakarak@otenet.gr