Προσωπικό και Αρμοδιότητες

Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου
 • Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια

22810-79411
dntis@naigaiou.pde.sch.gr

Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή

Ευαγγελία Μήτσιου
 • Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή
 • Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
 • Μαθητεία ΕΠΑΛ
 • Myschool
 • Επόπτρια του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ»
22810-80017 
Γιούλης Παναγιώτης
 • Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή
22810-80017 

Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Ευθυμίου Βέρα
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια
22810-79615
vera.efthimiou@sch.gr 

Τμήμα Α΄ – Διοικητικών Υποθέσεων

Δαλέζιος Πέτρος
 • Αναπληρωτής προϊστάμενος
 • Ειδική Αγωγή
 • ΚΕΣΥ
 • Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
 • Μεταφορές μαθητών
 • Μεταφορικό Ισοδύναμο
22810-79615
mail@naigaiou.pde.sch.gr
Σκυλάκου Άννα
 • Άδειες
 • Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ
 • Προαγωγές Διοικητικών Υπαλλήλων
 • EUROSCOLA
 • Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
 • Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Εκδρομές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
22810-79633
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Ανδρίτσου Σοφία
 • Πρωτόκολλο
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Τηλεφωνικό κέντρο
22810-79633
mail@naigaiou.pde.sch.gr 

Τμήμα Β’ – Οικονομικών Υποθέσεων

Ζωή Δεναξά
 • Προϊστάμενη του Τμήματος

22810-81974
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Ελπίδα Βουτσίνου
 • Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του Τμήματος
 • Οικονομικά
 • Μισθοδοσία
 • Μετακινήσεις
22810-80617
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Κυριάκος Μαυρίδης
 • Καταχωριστής ΕΣΠΑ
 • Άδειες Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ
 • Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
22810-80617
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Χρήστος Πουλάκης
 • Σχολικοί Αγώνες
22810-80617
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Αυγέρης Γεώργιος
 • Σχολικοί Αγώνες
22810-80617
mail@naigaiou.pde.sch.gr 

Τμήμα Γ’ – Προσωπικού

Χάρης Ισαακίδης
 • Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
 • Γραμματέας  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 • Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε
 • Λειτουργία παραρτημάτων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείων
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Κτιριολογικά Θέματα
 • Χορήγηση εξοπλισμού στα σχολεία (ΕΣΠΑ)
22810-81984
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Κουτσιούκη Γεωργία
 • Σχολικοί Αγώνες
22810-81984
mail@naigaiou.pde.sch.gr 
Σωτήρης Βενέτης
 • Χειρισμός κάθε θέματος του 1ου  και 2ου  ΠΕΚΕΣ, των οργανωτικών συντονιστών και των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου
 • Πειραματικά Σχολεία
 • 2η Ξένη Γλώσσα
22810-80817
mail@naigaiou.pde.sch.gr 

Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Βογιατζιδάκης Παναγιώτης
 • Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος
 • Άδειες ιδιωτικού έργου
 • Ιθαγένεια
 • Τεχνική υποστήριξη & Συντήρηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση & Συντήρηση Ιστοχώρου
 • Ηλεκτρονική Απογραφή Εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Διαύγεια
 • Ψηφιακές Υπογραφές
 • Διαχείριση συστημάτων ΟΠΣΥΔ,
 • ΑΠΟΓΡΑΦΗ,
 • E-data Center,
 • MySchool,
 • e-Inventory.
22810-81984
mail@naigaiou.pde.sch.gr 

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Ριζος Χαρίσης
 • Προϊστάμενος του τμήματος
22810-81974
mail@naigaiou.pde.sch.gr