Προσωπικό και Αρμοδιότητες

Καραγιάννης Βασίλειος
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου

Τηλ.: 22810 79411

Ευαγγελία Μήτσιου
 • Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή,
 • Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
 • Μαθητεία ΕΠΑΛ
 • Myschool

Τηλ.: 22810 80017 

Γιούλης Παναγιώτης
 • Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή

Τηλ.: 22810 80017 


Τσαβαλά Ειρήνη

Προϊσταμένη Τμήματος E’ – Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.

Τηλ.: 22810 80817 

Βενέτης Σωτήριος
 • Γραμματεία Τμήματος E’-  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ

Τηλ.: 22810 80817 


Καράκιζα - Παπαθαρρενού Τσαμπίκα

Προϊσταμένη Τμήματος ΣΤ’ – Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.

Τηλ.: 22810 80817 

Σκυλάκου Αννα
 • Γραμματεία Τμήματος ΣΤ’ – Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ
 • Άδειες
 • Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ
 • EUROSCOLA
 • Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
 • Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Εκδρομές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τηλ.: 22810 80817 


Ριζος Χαρίσης

Προϊστάμενος Γραφείου Νομικής Υποστήριξης

 • Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τηλ.: 22810 81974


Ευθυμίου Βέρα

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Τηλ.: 22810 79615 


Δεναξά Ζωή

Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ (Οικονομικό)

Τηλ.: 22810 81974

Βουτσίνου Ελπίδα
 • Οικονομικά

Τηλ.: 22810 80617

Μαυρίδης Κυριάκος
 • Οικονομικά

Τηλ.: 22810 80617

Πουλάκης Χρήστος
 • Εντολές Μετακίνησης
 • Διεξαγωγή Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων & Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τηλ.: 22810 80617


Δαλέζιος Πέτρος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Α’

 • Θέματα Ειδικής Αγωγής
 • Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
 • Μεταφορές μαθητών

Τηλ.: 22810 79615 

Ανδρίτσου Σοφία
 • Πρωτόκολλο
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία / Τηλεφωνικό κέντρο
 • myschool
 • Υπεύθυνη τύπου και επικοινωνίας

Τηλ.: 22810 79633 


 

Ισαακίδης Χάρης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Γ’

 • Γραμματέας  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 • Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε
 • Λειτουργία παραρτημάτων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείων
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Κτιριολογικά Θέματα
 • Χορήγηση εξοπλισμού στα σχολεία (ΕΣΠΑ)

Τηλ.: 22810 81984 

 


Βογιατζιδάκης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δ’

 • Άδειες ιδιωτικού έργου
 • Πιστοποιητικά φοίτησης για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας
 • Τεχνική υποστήριξη & Συντήρηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση & Συντήρηση Ιστοχώρου
 • Ηλεκτρονική Απογραφή Εξοπλισμου ΤΠΕ
 • Διαύγεια
 • Ψηφιακές Υπογραφές
 • Διαχείριση συστημάτων ΟΠΣΥΔ,
 • ΑΠΟΓΡΑΦΗ,
 • E-data Center,
 • MySchool,
 • e-Inventory.

Τηλ.: 22810 81984