Περιφερειακό Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου επιλογής διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από το Ν.4351/2016, άρθρο 46.

Ν. 4351/2015 άρθρο 46

Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Νοτίου Αιγαίου – Αύγουστος 2017

Μέλη του Περιφερειακό Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

Πρόεδρος
Καραγιάννης Βασίλειος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την
Καράκιζα-Παπαθαρρενού Τσαμπίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλο κλάδου Πληροφορικής με έδρα τη Ρόδο.
Αντιπρόεδρος
Καλαβάσης Φραγκίσκος, μέλος ΔΕΠ της Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Τσαμπαρλή – Κιτσαρά Αναστασία, μέλος ΔΕΠ της Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

α. Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη:

Μέλος
Δερέκα Μαρία, σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της 17ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον
Ψαρά Χαράλαμπο σχολικό σύμβουλο της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
Μέλος
Κορδιστός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Θεοφιλίδη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
Μέλος
Ντέντας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Καφτηράνη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

β. Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη:

Μέλος
Δεληκάρη Παρασκευή, σχολική σύμβουλος κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Σύρο, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την
Κοσεγιάν Χαρίκλεια, σχολική σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Ρόδο
Μέλος
Μαρίνος Ανδρέας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
Μέλος
Ξάφης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

Γραμματείς ΑΠΥΣΔΕ

Γραμματέας
Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού 
Αναπληρώτρια
Ευθυμίου Βαρβάρα, διοικητική υπάλληλο κλ. ΤΕ Διοικητικού

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.