Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

 

Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Σχολ. Σύμβουλος
Τσαβαλά Ειρήνη
Ειδικότητα
ΠΕ70
Τηλέφωνο
22810 80817
Email
ss-a-thmias@naigaiou.pde.sch.gr
etsavala@gmail.com
etsavala@sch.gr