Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού

Οι αρμοδιότητες του ΠΥΣΔΙΠ ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 182/2004 (ΦΕΚ 161/τ.Α/26-8-2004)

Προεδρικό Διάταγμα 182/2004

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π Νοτίου Αιγαίου

 

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος
Βαραμέντη Ευσταθία, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Αντιπρόεδρος
Νόκας – Ζωγράφος Ηλίας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου 
Μέλος
Δουρής Δημήτριος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Μέλος
Γουτσίκας Ιωάννης, μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
Μέλος
Βαρβάρη Αναστασία, μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων  

Αναπληρωτές

  • Αλεξιάδου Άρτεμις, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Νομού Κυκλάδων
  • Καστρίσιος Ελευθέριος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Κορρές Γεώργιος, μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
  • Κατσαφάνα Γεωργία, μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

 

Γραμματείς ΠΥΣΔΙΠ

Γραμματέας
Ευθυμίου Βαρβάρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ, κλάδου ΤΕ – Διοικητικού
Αναπληρώτρια
Σκυλάκου Άννα, διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 – Διοικητικού