Ημερολόγιο Δράσεων Σχολικών Συμβούλων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις δράσεις των Σχολικών Συμβούλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου χωρισμένες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ταξινομημένες με ημερολογιακή σειρά.


Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης