Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (ΟΠΣ 5001960)

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης...