Προκηρύξεις για θέσεις Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΠΕΘ κι άλλων υπουργείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή Υπουργείο Ναυτιλίας Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή Υπουργείο Υγείας

Προκηρύξεις για θέσεις Γενικού Γραμματέα διαφόρων υπουργείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΓΑΙ&ΝΠ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ...

Επιμορφωτικές δράσεις: Μετάβαση και διδασκαλία λογοτεχνίας

Τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ξεκίνησαν μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις με θέμα:...