Απολογισμός σεμιναρίου Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία μέσα από το παιχνίδι – ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Απολογισμός Διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου διοργάνωσε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου...