Επιµορφωτική Ηµερίδα στη Νάξο, αφιερωµένη στο έτος Νίκου Καζαντζάκη – Ο Ναξιώτικος βίος του Νίκου Καζαντζάκη

Η   Σχολική   Σύµβουλος   Φιλολόγων  Κυκλάδων,   Παρασκευή ∆εληκάρη, µε την έγκριση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στην Επιµορφωτική Ηµερίδα,...