Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση σχετικά με τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων δ/ντων εκπ/σης Ν. Αιγαίου

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 25-01-2016...

Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου κατά φθίνουσα σειρά και ανά Δ/νση Εκπ/σης μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της συνέντευξης.

(Προσοχή οι Πίνακες περιλαμβάνονται σ’ ένα βιβλίο εργασίας EXCEL σε 4 ξεχωριστά φύλλα εργασίας για κάθε Διεύθυνση) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ...

Αποτελέσματα Μυστικών Ψηφοφοριών για Δ/ντες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου και Κυκλάδων (08-01-2016)

Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για Διευθυντή Δθμιας Εκπσης Δωδεκανήσου Aποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για Δντη Πθμιας Εκπσης Δωδεκανήσου Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για...

Καθορισμός Ημερομηνίας Ώρας Συνεντέυξεων Υποψηφίων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου & Κυκλάδων

Καθορισμός Ημερομηνίας Ώρας Συνεντέυξεων Υποψηφίων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου & Κυκλάδων

Πίνακες Δεκτών -Μη Δεκτών υποψηφίων Δ/ντών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου & Πίνακες Αντικ. Μορίων Υποψηφίων μετά τις ενστάσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ...

Πίνακες Δεκτών-Μη δεκτών Υποψηφιοτήτων Δ/ντων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου -Πίνακες Αντικ. Μορίων Υποψηφίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ...