Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών των αναπληρωτών ΕΕΠ, και προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2016-2017

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών των αναπληρωτών ΕΕΠ, και προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2016-2017 μέχρι 31/12/2015.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας-Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Μαθητευομένων

Παρακάτω δείτε τους οριστικούς πίνακες επιλεγέντων μαθητών για την τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ Ν. Αιγαίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ότι, εξαιρετικά για...