Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (ΟΠΣ 5001960)

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης...

Πρόσκληση υποβολής εκπαιδευτικού υλικού – Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 10/11/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού και Εξαρτήσεων και Έμφυλων...

Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ με το έργο «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών» – ΟΠΣ 5001982

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την...

Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΠΕ23 Ψυχολόγων με το έργο «Εξατομικευμένη Υποστήριξη» – ΟΠΣ 5001975

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016 – 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ...

Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ28 και ΠΕ29 με εξατομικευμένη υποστήριξη – ΟΠΣ 5001975

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016 – 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ...