Πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων στο 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ83 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου Αίτηση ΠΕ83 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα Πιστοποιητικού...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 4610/19 ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ & ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας το δελτίο τύπου με τις αλλαγές που θεσμοθετούνται με το νέο ν.4610/19 για τα ΕΠΑ.Λ....

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕΑ/2019 ΚΑΙ 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ....