Τηλεκπαίδευση eTwinning

Τηλεκπαίδευση eTwinning στις 09-11-2016 και ώρα 15:00 Η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning σας προσκαλεί στην Τηλεκπαίδευση eTwinning με...

Απόφαση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ με το έργο «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών 2016-17» – ΟΠΣ 5001982

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την...

Απόφαση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ με το έργο «Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης 2016-17» – ΟΠΣ 5001975

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ...

«Διαδικτυακό Σεμινάριο Εξεύρεσης Συνεργατών για εκπαιδευτικούς Επαγγελματικών Λυκείων»

Hellenic eTwinning Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning οργανώνει Online Contact Seminar (διαδικτυακό σεμινάριο...

Απόφαση πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΕΠ με εξατομικευμένη υποστήριξη με το έργο «Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης 2016-17» – ΟΠΣ 5001975

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016- 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ...

Απόφαση πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΕΠ με το έργο «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών 2016-17» – ΟΠΣ 5001982

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την...