Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ με το έργο «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών» – ΟΠΣ 5001982

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την...

Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΠΕ23 Ψυχολόγων με το έργο «Εξατομικευμένη Υποστήριξη» – ΟΠΣ 5001975

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016 – 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ...

Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ28 και ΠΕ29 με εξατομικευμένη υποστήριξη – ΟΠΣ 5001975

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016 – 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ...

Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET-Mobility Charter)

Τι είναι ο Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση;

Κάθε χρόνο, δημοσιεύεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Πρ

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. – ΠΕ23 για την πρόσληψη αναπληρωτών στις δομές της Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου (2016-2017)

Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ23 για την πρόσληψη αναπληρωτών στις δομές της Περιφερειακής...