Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων τμημάτων διοίκησης

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών...

Πίνακας κατάταξης συμμετεχόντων μαθητών του διαγωνισμού EUROSCOLA Απρίλιος 2016

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων και των ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών του διαγωνισμού EUROSCOLA...

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου   «Αναδεικνύοντας  γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο...

Ανακοίνωση σχετικά με τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων δ/ντων εκπ/σης Ν. Αιγαίου

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 25-01-2016...

Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου κατά φθίνουσα σειρά και ανά Δ/νση Εκπ/σης μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της συνέντευξης.

(Προσοχή οι Πίνακες περιλαμβάνονται σ’ ένα βιβλίο εργασίας EXCEL σε 4 ξεχωριστά φύλλα εργασίας για κάθε Διεύθυνση) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ...