ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) του αναπληρωτή του Προέδρου και β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)...

Δελτίο Τύπου – Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες...