Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης των Υποψήφιων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου κατά φθίνουσα σειρά και ανά Δ/νση Εκπ/σης μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της συνέντευξης.

(Προσοχή οι Πίνακες περιλαμβάνονται σ’ ένα βιβλίο εργασίας EXCEL σε 4 ξεχωριστά φύλλα εργασίας για κάθε Διεύθυνση) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ...

Αποτελέσματα Μυστικών Ψηφοφοριών για Δ/ντες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου και Κυκλάδων (08-01-2016)

Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για Διευθυντή Δθμιας Εκπσης Δωδεκανήσου Aποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για Δντη Πθμιας Εκπσης Δωδεκανήσου Αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας για...

Καθορισμός Ημερομηνίας Ώρας Συνεντέυξεων Υποψηφίων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου & Κυκλάδων

Καθορισμός Ημερομηνίας Ώρας Συνεντέυξεων Υποψηφίων Δ/ντων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου & Κυκλάδων

Πίνακες Δεκτών -Μη Δεκτών υποψηφίων Δ/ντών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου & Πίνακες Αντικ. Μορίων Υποψηφίων μετά τις ενστάσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ...

Πίνακες Δεκτών-Μη δεκτών Υποψηφιοτήτων Δ/ντων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου -Πίνακες Αντικ. Μορίων Υποψηφίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ...

Ευχές του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά

«Eκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών μου και του προσωπικού του υπουργείου στέλνω τις θερμότερες ευχές στους μαθητές, στους...

Ενημερωτικό προμήθειας και εγκατάστασης Η/Υ και συναφές εξοπλισμού

Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3...

Ανακοίνωση ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π.

Απόφαση για την ίδρυση τάξεων υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για τις σχολικές...