Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 04 του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, υπεγράφη η επέκταση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Π. Αιγαίου,...

Ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου κλάδου ΠΕ04 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου ύστερα από τη μη υποβολή ενστάσεων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α....