Εξετάσεις Ελληνομάθειας από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των πολιτικών για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, σχεδιάζει...