Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ Νοτίου Αιγαίου

Νομοθεσία - Έντυπα

Ανακοινώσεις

Τα μέλη του συμβουλίου:

Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:

 1. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 2. Σκούρτου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιμπιδάκη Ασημίνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 3. Φωκίδη Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Νικολάου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ψαρά Χαράλαμπο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
 5. Μακρογιάννη Τσαμπίκα, Διευθύντρια του 14ου Δ.Σ. Ρόδου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσαλικίδου Μαρία, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Ερμούπολης Σύρου
 6. Κορδιστό Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μουτσάκη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
 7. Ντέντα Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από: 

 1. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 2. Σκούρτου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιμπιδάκη Ασημίνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 3. Φωκίδη Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Νικολάου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Ζερβό Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 5. Βογιατζή – Μπογιατζή Μαριέττα, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Ρόδου, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Χατζηπλή Παναγιώτη, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Παραδεισίου Ρόδου
 6. Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Χατζηνικόλα Μιχαήλ, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
 7. Ξάφη Θεόδωρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:

 1. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 2. Σκούρτου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιμπιδάκη Ασημίνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 3. Φωκίδη Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Νικολάου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ψαρά Χαράλαμπο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
 5. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Ζερβό Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 6. Μακρογιάννη Τσαμπίκα, Διευθύντρια του 14ου Δ.Σ. Ρόδου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσαλικίδου Μαρία, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Ερμούπολης Σύρου
 7. Βογιατζή – Μπογιατζή Μαριέττα, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Ρόδου, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Χατζηπλή Παναγιώτη, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Παραδεισίου Ρόδου
 8. Κορδιστό Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μουτσάκη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
 9. Ντέντα Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
 10. Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Χατζηνικόλα Μιχαήλ, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
 11. Ξάφη Θεόδωρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., αποτελείται από:

 1. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον Βαμβακερό Ξενοφώντα, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 2. Σκούρτου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιμπιδάκη Ασημίνα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 3. Φωκίδη Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Νικολάου Ελένη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Καφτηράνη Χρήστο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ψαρά Χαράλαμπο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
 5. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Ζερβό Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 6. Μακρογιάννη Τσαμπίκα, Διευθύντρια του 14ου Δ.Σ. Ρόδου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσαλικίδου Μαρία, Διευθύντρια του 4ου Δ.Σ. Ερμούπολης Σύρου
 7. Βογιατζή – Μπογιατζή Μαριέττα, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Ρόδου, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Χατζηπλή Παναγιώτη, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Παραδεισίου Ρόδου
 8. Κορδιστό Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μουτσάκη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
 9. Ντέντα Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
 10. Κονδύλη Στέφανο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Χατζηνικόλα Μιχαήλ, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
 11. Ξάφη Θεόδωρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πηλιγκό Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
 12. Τζάλλα Αγγελική, αιρετή εκπρόσωπος των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρώτριά της την Γκιουζένη Αθηνά, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.
 13. Ζαγγάτση Φωτεινή, αιρετή εκπρόσωπος των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρωτή της τον Γεροδιάκομο Κωνσταντίνο, αιρετό εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γραμματέας:

Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Αναπληρωτής:

Πουλάκης Χρήστος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 τακτικό μέλος του Συμβουλίου.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.