Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Συνοπτικά...

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οργανώνει κάθε χρόνο αθλητικές δραστηριότητες  στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων έχει σκοπό  να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες ώστε να υιοθετήσουν δια βίου υγιεινές συνήθειες, να καλλιεργήσουν ηθικές και δημοκρατικές αξίες και να επωφεληθούν τα βέλτιστα οφέλη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  Μέσα από την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή, οι μαθητές/τριες θα αναπτύξουν  την αίσθηση του ανήκειν, θα μάθουν να αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές, να εκτιμούν τη συνεισφορά όλων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Τελευταίες ανακοινώσεις:

 • 1. Προκήρυξη

 • 2. Εγκύκλιος

 • 3. Δελτίο Τύπου

  Δελτίο Τύπου από ΥΠΑΙΘ

Αναλυτικά...

Η βασική επιδίωξη των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι να αποτελέσουν ένα μέσο εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι μαθητές/τριες κυρίως μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και μέσω αυτών μπορεί να επιτευχθεί:

 •  η εξάσκηση και αφομοίωση των κινητικών δεξιοτήτων και των φυσικών ικανοτήτων,
 • η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν όσον αφορά τόσο τους κανονισμούς και την τακτική των αθλημάτων και των αγωνισμάτων, όσο και των στοιχείων εκείνων που οδηγούν στην προαγωγή της υγείας,
 • η καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών όπως ακεραιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, αποδοχή στη διαφορετικότητα κ.α.
 • η εξάσκηση της αυτοαντίληψης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης,
 • η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας σε σχέση με το φύλο και την κοινωνική ομάδα,
 • η εξάσκηση στις δεξιότητες επικοινωνίας και η καλλιέργεια του καθορισμού και της δέσμευσης για την επίτευξη ενός κοινού ομαδικού στόχου,
 • η κατανόηση των παραγόντων που διασφαλίζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και η ανάπτυξη της υπευθυνότητας για την προσωπική υγεία και την υγεία του συνόλου,
 • η ψυχαγωγία και η χαρά της συμμετοχής.

Η εθιμική ημερομηνία έναρξης των Σχολικών Αγώνων έχει οριστεί ταυτόχρονα με την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία συνδέεται κάθε σχολική χρονιά με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον Σχολικό Αθλητισμό.

Οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων

Η οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων υλοποιείται από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στέκεται αρωγός στη διοργάνωση των αγώνων γιατί αναγνωρίζουμε τη δυναμική της άθλησης στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.  Ο στόχος των  αθλητικών διοργανώσεων είναι οι μαθητές/τριες να αποκομίσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο αθλητισμός  δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: