ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ, εκπαιδευτικών για τις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/07/127956_Πρόσκληση_ΟΥΜ_Απόσπαση_Διάθεση_2018_signed.pdf” download=”all” viewer=”google”]