Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2019/05/Προκήρυξη-πλήρωσης-κενούμενης-θέσης-Προϊσταμένου-Κ.Ε.Σ.Υ.-Σύρου.pdf” download=”all” viewer=”google”]