Δυνατότητα Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

<iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=C2D2B1C59362C11D&resid=C2D2B1C59362C11D%21744&authkey=AGOZJN9C3h0Lvg0&em=2″ width=”100%” height=”800″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>