Μαθητεία

Παράταση για προσφορά θέσεων ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ για τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Πρόγραμμα: ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Παράταση στους φορείς του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να προσφέρουν ελεύθερες θέσεις μέχρι τις 31-07-2022 και δεσμευμένες μέχρι τις 31-08-2022. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ – Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης “Τάξης Μαθητείας” – Διεπαφή Επιχειρήσεων.

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Ηλεκτρονική καταχώριση θέσεων από Δευτέρα 11/04/2022 έως Παρασκευή 27/05/2022 στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στον σύνδεσμο: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ όπου υπάρχει αναρτημένος και «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας». Συγχρόνως λειτουργεί helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων.

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος. Διαβάστε το ΦΕΚ 2031/τ. …

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι. Διαβάστε Περισσότερα »

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη Μαθητεία

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για: α)Τη θέση του Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και β)Τις θέσεις των Υπευθύνων Μαθητείας στις ΔΔΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σήμερα Τρίτη 30/11/2021, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων,  αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για: α) Τη θέση του Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και β) Των θέσεων των Υπευθύνων Μαθητείας στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου …

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για: α)Τη θέση του Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και β)Τις θέσεις των Υπευθύνων Μαθητείας στις ΔΔΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου Διαβάστε Περισσότερα »

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής Συντονιστή της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Μαθητέιας Δ.Δ.Ε. Δωσεκανήσου και Κυκλάδων – (Ανακοινοποίηση)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 24/11/2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (http://naigaiou.pde.sch.gr) ο ανακοινοποιημένος πίνακας των αποκλειομένων υποψηφίων από την διαδικασία επιλογής για: 1) Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και 2) Υπευθύνων Μαθητείας στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 140346/Κ5/3-11-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης …

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής Συντονιστή της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Μαθητέιας Δ.Δ.Ε. Δωσεκανήσου και Κυκλάδων – (Ανακοινοποίηση) Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Πρόσκληση Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία Ν. 4763 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» Πρότυπο αίτησης