Μαθητεία

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης αιτήσεων μαθητευόμενων Νοτίου Αιγαίου για την Η’ φάση της Μαθητείας, 2023 -2024

Καλούνται, από 01-11-2023 έως 03-11-2023, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι, επιτυχόντες και επιλαχόντες, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα ΕΠΑΛ όπου έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Έγκριση του με αρ. 1/26-10-2023 Πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των υποψήφιων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς από την Παρασκευή 27-10-2023 και ώρα 16:00 έως την Τρίτη 31-10-2023 και ώρα 13:00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του προγράμματος Μαθητεία https://e-mathiteia.minedu.gov.gr» Απόφαση έγκρισης προσωπικού πίνακα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αιτήσεων υποψήφιων μαθητευόμενων Η΄ φάσης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Νοτίου Αιγαίου

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους από την Πέμπτη 26-10-2023 και ώρα 16:00 έως της Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα 11:00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης του προγράμματος Μαθητεία https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και για την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για τη Μαθητεία

Ανακοίνωση – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Α) για τη θέση του συντονιστή της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και Β) για τη θέση Υπευθύνου Μαθητείας Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σήμερα Τρίτη 11/07/2023, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων,  αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για: α) Τη θέση του Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και β) Τη θέση του Υπευθύνου Μαθητείας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σύμφωνα με …

Ανακοίνωση – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Α) για τη θέση του συντονιστή της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και Β) για τη θέση Υπευθύνου Μαθητείας Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου Διαβάστε Περισσότερα »

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024. Παράταση δυνατότητας καταχώρησης θέσεων για τους φορείς του δημόσιου τομέα έως 30-06-2023

 Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024 Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συντελεί στην ομαλή ένταξη των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή και ως εκ τούτου η σύνδεσή της  με το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην …

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024. Παράταση δυνατότητας καταχώρησης θέσεων για τους φορείς του δημόσιου τομέα έως 30-06-2023 Διαβάστε Περισσότερα »