Ανακοινώσεις

Οριστικός Πίνακας εκπαιδευτικών για μετάθεση σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  ανακοινώνει ότι έχουν  αναρτηθεί οριστικοί πίνακες  των εκπαιδευτικών με  τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021» Πίνακας 1 Πίνακας 2

Ανακοίνωση προσλήψεων Αναπληρωτών ΔΥΕΠ Β/θμιας Εκπ/σης

Σας αποστέλλουμε τον πίνακα προσλαμβανόμενων αναπληρωτών στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), για τη Β/θμια Εκπ/ση, και σας υπενθυμίζουμε, βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄ 3344) υ.α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).» τα ακόλουθα: Α) Σύμφωνα με την …

Ανακοίνωση προσλήψεων Αναπληρωτών ΔΥΕΠ Β/θμιας Εκπ/σης Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση προσλήψεων Αναπληρωτών ΔΥΕΠ Α/θμιας Εκπ/σης

Σας αποστέλλουμε τον πίνακα προσλαμβανόμενων αναπληρωτών στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σας υπενθυμίζουμε, βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β’ 3344) ΥΑ με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).» τα ακόλουθα: Α) Σύμφωνα με την …

Ανακοίνωση προσλήψεων Αναπληρωτών ΔΥΕΠ Α/θμιας Εκπ/σης Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας εκπαιδευτικών για μετάθεση σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  ανακοινώνει ότι έχουν  αναρτηθεί προσωρινοί  πίνακες  των εκπαιδευτικών των ΚΕΣΥ με  τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021» Οι εκπαιδευτικοί  έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης …

Προσωρινός Πίνακας εκπαιδευτικών για μετάθεση σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021 Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση για ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων Οδηγών – Συνοδών Σχολικού Λεωφορείου ΣΟΧ 1-2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΣΟΧ1-2020_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ1-2020 ΣΟΧ1-2020_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΟΧ1-2020 Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Nοτίου Αιγαίου προκηρύσσει 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση Δ.Ε. Οδηγού και 1 θέση Δ.Ε. Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5965/4-09-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΨΠ46ΜΤΛΗ-3ΧΛ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟ Διαβάστε Περισσότερα »

Δηλώσεις απόσυρσης συνδυασμών και υποψηφίων για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων. Μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. …

Δηλώσεις απόσυρσης συνδυασμών και υποψηφίων για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Διαβάστε Περισσότερα »