Ανακοινώσεις

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών & Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2015-2016

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από 18/9/2015 ως και 21/9/2015 ως εξής: Με φαξ στο 2281079635 Με email στο mail@naigaiou.pde.sch.gr Αυτοπροσώπως στην έδρα της ΠΔΕ Ν. Αιγαίου (Ομήρου 15 & Εστίας 2) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2015-2016 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016

Εγκύκλιος Αναπληρωτών – Ωρομισθίων ΕΕΠ και Αναπληρωτών ΕΒΠ 2015-2016 (υποβολή αιτήσεων από 07/08/2015 – 14/08/2015)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2015 Αίτηση αναπληρωτών ΕΒΠ Αίτηση αναπληρωτών ωρομισθίων ΕΕΠ Πίνακας Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Νάξου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΔΔΥ ΝΑΞΟΥ Υπόδειγμα αίτησης Υπόδειγμα πιστοποιητικού

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ. 90-33/185) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΠΔΕ Ν. Αιγαίου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδεκανήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδεκανήσου Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Βεβαίωση Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας Συγκεντρωτικός Πίνακας Υποψηφίων Υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδεκανήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 2015 – 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 2015 – 2016 Αίτηση απόσπασης στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Βεβαίωση Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας Συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων για ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.