Αποφάσεις

Πίνακας δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένου/-ης του Πειραματικού Νηπιαγωγείου και Υποδιευθυντών/-ντριών των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 19-10-2023, και κατάρτισε τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένου/-ης του Πειραματικού Νηπιαγωγείου και Υποδιευθυντών/-ντριών των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κατ’ αλφαβητική σειρά και ανά σχολική μονάδα, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο.

Πίνακας δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένου/-ης του Πειραματικού Νηπιαγωγείου και Υποδιευθυντών/-ντριών των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Τοποθέτηση Διευθυντή στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Τοποθέτηση Διευθυντή στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Καθορισμός των σχολικών μονάδων για την άσκηση στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2022-2023

Καθορισμός των σχολικών μονάδων για την άσκηση στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2022-2023 Read More »

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής έτους 2022

Δελτίο Τύπου Εξεταστικά Κέντρα 2022

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής έτους 2022 Read More »

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόσπαση στη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου-Ερμούπολης

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόσπαση στη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου-Ερμούπολης Read More »

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόσπαση σε θέσεις μελών Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νοτίου Αιγαίου

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόσπαση σε θέσεις μελών Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νοτίου Αιγαίου Read More »

Τροποποίηση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των προκηρύξεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Τροποποίηση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των προκηρύξεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Read More »

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη Μαθητεία

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη Μαθητεία Read More »