Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο. Υποβολή αιτήσεων: 23-28/8

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 82085/Ε4/21-7-2023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023 – ΑΔΑ: 91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8) υπουργικής απόφασης καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1844) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των …

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) Διαβάστε Περισσότερα »

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού σχολικού λεωφορείου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΜΕΑΕ ΣΟΧ 1/2022

Δελτίο Τύπου ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 2022-2023 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕ 2022-2023 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 2022-2023 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕ 2022-2023

(ΣΔΕΥ) Ενημέρωση για ψηφιακές συμβάσεις

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης ΜΟΝΟ για όσους αναλάβουν στη σχολική μονάδα, έδρα του ΣΔΕΥ ενώ για τους προσληφθέντες που αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ (αντί για την έδρα του ΣΔΕΥ) η σύμβαση θα γίνεται έγχαρτα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εν όψει των αναλήψεων …

(ΣΔΕΥ) Ενημέρωση για ψηφιακές συμβάσεις Διαβάστε Περισσότερα »