Ειδική Αγωγή

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους προσωρινούς αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που περιλαμβάνονται στους πίνακες προσληφθέντων του ΥΠΑΙΘ σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) του Νοτίου Αιγαίου να συμπληρώσουν την Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά ΣΔΕΥ από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως και την Τρίτη 30 …

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγού και συνοδηγού σχολικού λεωφορείου για την κάλυψη εποχικών αναγκών σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΣΟΧ 1/2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 04/08/2022 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Δ.Ε. για πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού σχολικού λεωφορείου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 4529/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ1Υ46ΜΤΛΗ-Π05) ανακοίνωση της υπηρεσίας μας. Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της …

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγού και συνοδηγού σχολικού λεωφορείου για την κάλυψη εποχικών αναγκών σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ΣΟΧ 1/2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Έκδοση των Προσωρινών αξιολογικών πινάκων της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Γ1) της  Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/τ. ΑΣΕΠ/21-4-2022 και 27/τ. ΑΣΕΠ/3-5-2022) με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ο πίνακας απορριπτέων. Ενστάσεις κατά …

Έκδοση των Προσωρινών αξιολογικών πινάκων της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13)

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 91767/Ε4/22-7-2022  (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23-7-2022 – ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της αριθμ. 92137/Ε1/25-7-2022 (ΑΔΑ: 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1) Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, καλούνται τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης …

Πρόσκληση υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) Διαβάστε Περισσότερα »