Ημερίδες-Συνέδρια-Επιμόρφωση

Πρόσκληση του ΚΕΣΥ Σύρου σε τηλεημερίδα, με θέμα «Διέξοδοι και προοπτικές μετά το Γυμνάσιο»

Το ΚΕΣΥ Σύρου , σας προσκαλεί στην τηλεημερίδα που διοργανώνει στις 19-5-2021 και ώρα 18:30 με θέμα : «Διέξοδοι και προοπτικές μετά το Γυμνάσιο». Η πρόσκληση απευθύνεται σε μαθητές και γονείς της Γ’ τάξης  Γυμνασίων. Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη είναι ο παρακάτω: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/konzervas

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) με τίτλο: « Reconsidérer la classe de FLE: Du présentiel au distanciel et vice-versa » («Επαναπροσδιορίζοντας την ξενόγλωσση τάξη: Από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αντίστροφα») στις 6 Μαρτίου 2021.

ΕΞΕ – 22570 – 2021 – Επιμορφωτική Ημερίδα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΚΓΓΠΕ 06-03-2021 PROGRAMME FINAL JOURNEE DE FORMATION NUMERIQUE 6 MARS 2021 Αφίσα