Υπηρεσιακά Συμβούλια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Η πρόσκληση εδώ Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΔΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΔΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Η πρόσκληση Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) των μελών(τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024 και β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024

Πρόσκληση Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΥΣΠΕ Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) των μελών(τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024 και β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του τακτικού μέλους στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κυκλάδων έως 31-12-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του τακτικού μέλους στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κυκλάδων έως 31-12-2022 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) Νοτίου Αιγαίου από αντικαταστάτες έως 31-12-2022

Πρόσκληση Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) Νοτίου Αιγαίου από αντικαταστάτες έως 31-12-2022 Read More »

Συγκροτήσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κυκλάδων Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου

Συγκροτήσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επιπλέον μελών με τους αναπληρωτές τους στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης με θητεία έως 31-12-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ως Συμβούλιο Επιλογής Πίνακες υποψηφίων για τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ ως επιπλέον Μέλη Πίνακες υποψηφίων για τοποθέτηση στο ΠΥΣΔΕ ως επιπλέον Μέλη Αίτηση για συμμετοχή στο ΠΥΣΠΕ ως Συμβούλιο Επιλογής Αίτηση για συμμετοχή στο ΠΥΣΔΕ ως Συμβούλιο Επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επιπλέον μελών με τους αναπληρωτές τους στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης με θητεία έως 31-12-2022 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 31-12-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Πίνακας υποψήφιων Δ/ντών και Εκπ/κων για τοποθέτηση στο ΠΥΣΔΕ ως Μέλη Πίνακας υποψήφιων Δ/ντών και Εκπ/κων για τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ ως Μέλη Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΔΕ Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 31-12-2022 Read More »

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤH ΘΕΣH ΤOY ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOY TOY Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ύστερα από την μη υποβολή ενστάσεων, οριστικοποιείται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας για την κενούμενη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Καλύμνου, ο οποίος είχε καταρτιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου στις 23-09-2020, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 της με αριθμ.Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-2018 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤH ΘΕΣH ΤOY ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOY TOY Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Read More »

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ύστερα από την μη υποβολή ενστάσεων, οριστικοποιείται ο πίνακας δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά για τη θέση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Καλύμνου, ο οποίος είχε καταρτιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου στις 23-09-2020, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 της με

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Read More »